Site Loader

Připravili jsme pro vás přehled výhod, které v sobě ukrývají korporátní dluhopisy, i jednotlivých kroků, jež vedou k procesu jejich emise.

Výhody korporátních dluhopisů

Největší výhoda korporátních dluhopisů spočívá v zisku vyšších výnosů, než kterými disponují státní dluhopisy. Většina soukromých investorů, zejména lidí v důchodovém věku, nakupuje dluhopisy za účelem získání stálého toku příjmů.
Poté, co dané dluhopisy dosáhnout data splatnosti, převede je soukromý investor na hotovost v podobě tzv. emitovaných dluhopisů. Ostatní investoři obchodují s dluhopisy na sekundárním trhu, kde kupují, popřípadě prodávají stávající emise dluhopisů s diskontem či prémií jejich nominální hodnoty.

dluhopisy

Další nespornou výhodou je likvidita korporátních dluhopisů. Aktivní obchodníci mohou těžit z prodeje dluhopisů, u kterých cena vzrostla, nebo naopak z jejich koupě, když cena klesne. Investoři, kteří zvažují prodej korporátních dluhopisů by si měli být vědomi, že na jejich transakci může mít vliv řada proměnných – aktuální úrokové sazby, úvěrový rating či výše jejich kariérního postavení.
Dále alespoň okrajově zmiňme široký výběr korporátních dluhopisů. Investoři mohou nakupovat jak krátkodobé dluhopisy se splatností do pěti let, tak střednědobé se splatností do pěti až dvanácti let a rovněž dluhopisy dlouhodobé se splatností delší než 12 let.

Proces emise dluhopisů

  1. Konzultace s bankou

Nejprve si daná společnost promluví s konkrétní bankou a představí jí svou představu ohledně financování. Banka následně analyzuje finanční situaci společnosti a určí, zda je emise dluhopisů vhodná a zda společnost splňuje základní požadavky trhu.

  1. Ratingová analýza a příprava dokumentace

Pro vydání dluhopisu je vhodné, aby společnost obdržela tzv. rating od ratingové agentury. V celém procesu ratingové analýze je společnost pod záštitou banky. Potřebná právní dokumentace se připravuje paralelně, aby byla hotová během ratingové analýzy. Samotná dokumentace zahrnuje smlouvy, které stanoví podmínky pro emitenta i příslušnou bankovní společnost. Jedná se o zdlouhavý a únavný proces, jenž vám mohou usnadnit služby externích právníků

investování

  1. Roadshow“ pro investory

Prezentace celé operace investorům je klíčovým bodem pro získání nových emitentů. Jedná se o setkání s investory v největších finančních centrech po celé Evropě, kde uvedete připravenou prezentaci a zodpovíte případné dotazy. Účel celé „roadshow“ je prostý – zapojit investory a zjistit cenové rozpětí a stav trhu.

  1. Uvedení dluhopisu na trh

Jakmile bude rozhodnuto, že dluhopis bude vydán, banka i společnost začnou hledat nejvhodnější tržní příležitosti a stanoví předběžné datum uvedení dluhopisu na trh. Pokud na trhu nenastanou žádné významné změny, které by mohly celou operaci zvrátit, poradí banka emitentovi s konečnou cenou i obchodní strategií.
Zajímá vás celý proces emise dluhopisů? Rádi vám s ním pomůžeme. Kontaktujte nás na stránkách – parkerhill.cz. Dlouhodobě se specializujeme právě na tuto oblast získávání kapitálu skrze dluhopisy.

Post Author: