Site Loader

Vědí, jak na rodiče

Děti mají v hlavě jedinou věc – toto chci a pak hledají způsob, jak toho dosáhnout. Vědí, co na jejich rodiče funguje a přesně tu taktiku na ně používají k dosažení svého cíle. Zejména u dívek to může být pláč, trucování nebo se mohou tvářit smutně. Cílem je, aby se rodič cítil vinen. U chlapců může převládat verbální útok. Mohou na vás zvyšovat hlas nebo vás obviňovat. Objevit se mohou i výhrůžky, například že neudělají něco, co od nich chcete, nebo lži. Na každého rodiče zabírá něco jiného a děti vždy odhadnou, co to je.
pláč holčičky

Důležité je přiznání

Pokud jste zjistili, že vaše dítě má podobné projevy, jak píšeme, pravděpodobně vámi manipuluje. Důležité však je přiznat si to. Když si rodič uvědomí, že ho dítě nějakým způsobem manipuluje, neznamená to, že ho nemá rádo, je špatné, trpí poruchou chování nebo podobně. Je třeba říci, že děti, které mají příliš přísné rodiče, častěji využívají manipulaci k dosažení svého cíle. Pokud teenager něco chce, ale ví, že odpověď rodičů bude automaticky ne nebo budou odkazovat na pravidla, která mají doma zavedeny, bude jim lhát, aby dosáhl svého cíle.
naštvaná holčička

Jednotný postoj

Manipulace vašich dětí vás může nejednou velmi potrápit a výrazně narušit způsob vaší výchovy. Pokud s tím chcete něco udělat, měli byste táhnout za jeden konec se svým partnerem, tedy druhým rodičem dítěte. Pokud má i každý z vás jiný názor na výchovu nebo na postup, který s vaším společným dítětem zvolíte, měli byste si to projednat mezi čtyřma očima, ne před dítětem. Zbytečně mu tak dáváte do ruky další zbraň na manipulování.
smutný kluk

Dohoda nebo rázné ne

Jakou techniku ​​použít, aby vámi dítě přestalo manipulovat? Rodič by měl dítě na jeho manipulování upozornit a říct: Chci vyhovět tvým potřebám, ale potřebuji, abys byl ke mně upřímný či upřímná a nepoužíval takové chování. Pokud je to možné, může se snažit s dítětem dohodnout. Samozřejmě, jsou momenty a měly by takové být, když rodič řekne ne. Určitě by to nemělo vypadat tak, že rodič podlehne dítěti, které ho nějakou taktikou manipuluje, protože tím mu dává signál, že tímto chováním dosáhne u rodiče to, co chce.
 

Post Author: