Site Loader

Samostatnou kapitolu představuje katastr nemovitostí https://www.ferovahypoteka.cz/katastr-nemovitosti/.
Jedná se o veřejný seznam, ve kterém si i vy můžete běžně hledat potřebné informace. Tento přehled zahrnuje veškerá vlastnická práva. Katastr nemovitostí spravuje katastrální úřad a najdete v něm jakékoliv vlastnické práva na nemovitosti, takže i to, kdo jakou budovu vlastní, kdo má jaký pozemek, nebo kde vedou cesty, pole a další náležitosti. Vždy s patřičným číslem a všemi podstatnými náležitostmi.
Katastrální úřad má tento veřejný seznam plně pod kontrolou a proto zde najdete pouze pravdivé informace. Může se jednat o polohové a geometrické určení, popis nemovitosti, soupis a především také zapsaná práva k nemovitosti. Katastr je veřejný a může do něj nahlížet každý. Zjistíte a vypíšete si jakékoliv informace.

projekt

Výpis z katastru nemovitostí můžete potřebovat

Možná vám je známo, že výpis z katastru nemovitostí potřebujete pro nejrůznější účely. Potřebujete jej pro pořádání nejrůznějších akcí. Ať se jedná o veřejné či soukromé akce, občas potřebujete také povolení obce. Právě z katastru také zjistíte kdykoliv majitele nemovitosti, takže v případě potřeby víte, na koho se máte obrátit.
Katastrální úřad je jedním z orgánů státní správy. Spadá tedy do kompetence přímo státu. Najdete zde také katastrální mapu, na které je vše zobrazeno.
Chystáte se koupit nemovitosti? Nebo potřebujete zjistit jiné informace z katastru nemovitostí? V tom případě se obraťte právě na katastrální úřad. Ten řeší například i spory mezi sousedy, přesnou linii vaší a cizí zahrady. V dnešní době nemusíte ani na úřad. Katastr je totiž dostupný i na internetu. Ten navštěvujete pouze v případě, že potřebujete vystavit nějaké listiny, jako je vlastnický list či výpis z katastru. Poté je dokument vystaven a považován za platný, jinak by vám ho nemuseli uznat. Takže v těchto případech musíte navštívit příslušný úřad. Co tedy katastr obsahuje a co v něm najdete?:

dohoda

  1. Informace o katastrálním území.
  2. Informace o jakékoliv nemovitosti.
  3. Údaje o vlastníkovi.
  4. Zápis práv k dané nemovitosti.

Post Author: