Site Loader

Je rozdíl mezi tím, když někdo jen bydlí a ve svém bytě či domu jen přežívá a je rozdíl, když se kvality bytu a domu využijí k vytvoření prostor, kde je vám dobře, krásně a kde jste opravdu rádi. Pokud chcete ze svého bytu vytvořit právě takový prostor, může začít tím, že si pořídíte spousty literatury, budete prohlížet tisíce návrhů, dost často vyrazíte na speciální výstavy, kde budete věci konzultovat a sbírat zkušenosti. Nastudujete ergonomii bydlení, možné vzájemné kombinace materiálů, zákonitosti působení barev. Ano, bude to trvat a než získáte potřebné znalosti a bude vás to bezesporu i něco stát.

kuchyně

Není lepší se věnovat svému oboru, své specializaci a design svého bydlení nechat na specialistech na bytový design? Myslím, že jste si zrovna odpověděli, a to určitě správně. Však už pan Werich říkal: “Ševče, drž se svého kopyta“. Na bytový design jsme tady my, bytoví návrháři a designéři. My se mu věnujeme dlouhé roky a stojí za námi nezanedbatelné výsledky.

Vycházíme z toho, že prostor pro bydlení musí odrážet určité rysy osobnosti jeho obyvatelů. Musí být přizpůsoben i jejich zdravotním možnostem, jejich fyzickým vlastnostem a předpokladům. Jinak zařizujeme bydlení pro milovníky umění, jinak pro výkonnostní sportovce, jinak pro cestovatele. Také přizpůsobujeme design i životní zvyklostem. Například milovník vaření a gastronomie má jiné nároky na kuchyň a jídelnu než člověk, který se převážně stravuje dováženým jídlem.

návrh kucyhně

Naše práce začíná tedy konzultacemi se zákazníkem. Zjišťujeme jeho zvyklosti i jeho přání a představy. Na základě těchto zjištění vypracujeme návrh a 3 D vizualizaci, kterou opět se zákazníkem konzultujeme a upravujeme detaily podle jeho požadavků.

Po odsouhlasení vizualizace, vypracujeme technický projekt a vytvoříme plán přestavby obydlí. I zde přichází na řadu souhlas zákazníka. Až nyní přistupujeme k samotné stavbě a zařizování.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Post Author: