Site Loader

Nízkosacharidová dieta nebo proteinové hubnoucí koktejly?

Pro a proti – rádi vám předestřeme výhody a nevýhody.

Pokud ovšem u proteinových hubnoucí koktejly nějakou nevýhodu nalezneme …

přemýšlení hubnutí

Tak, doufáme, že jsme vás namlsali zvědavostí. Je všeobecně známo, že když chcete a hodláte zhubnout, m u s í t e držet – hlavně – nízkosacharidovou čili proteinovou neboli ketogenní dietu. Její účinek sestává v tom, že složení stravy, které budete konzumovat, a které si na tom daném webovém portálu, zabývajícím se ketogenní dietou, zakoupíte, bude uspořádáno v přesně daném stylu.

Co to pro vás znamená? To znamená, že potraviny, které budete v nastoleném dietním stravování konzumovat, dají přísný zákaz těm potravinám, které jste dosud s chutí konzumovali. Vy MUSÍTE striktně, ač nechcete, změnit denní jídelníček.

grilované maso

Kdežto proteinový nápoj na hubnutí Goodly.cz vás k ničemu nezavazuje a už vůbec vás od ničeho, na co jste zvyklí, n e o d r a z u j e !!!

Naopak. Vy si zachováte své denní stravovací návyky. Samozřejmě za předpokladu, že nespořádáte k obědu půlku selátka a dvacet houskových knedlíků. Podstatou „nového“ stravování je to, že budete jíst to, na co jste zvyklí, ale v přiměřené formě a množství a toto teprve pak doplníte nutričními drinky, které se řadí svým složením mezi úžasné a lékařkou doporučené

h u b n o u c í p r o t e i n o v é k o k t e j l y !

A ty vám dokážou nastartovat hubnutí tím spíše, že je zařadíte co nejdříve do svého stravovacího plánu. Obsahují totiž přesně dané množství proteinů, které napomáhají přirozeně tvorbě svalové hmoty, dále jsou nabušené vitamíny, minerály, enzymy a všemi potřebnými živinami, které potřebuje váš organismus při hubnutí, ale v běžné stravě je nenajdete anebo ne v takovém množství a složení, jaké se nachází v hubnoucích nutričních koktejlech!

Post Author: