Site Loader


K nejstarším záznamům o používání hypnózy v historii lidstva patří odkazy zanechané v minulých civilizacích, a to ve starém Řecku a v Egyptě. Vlastně slovo Hypnos je řeckého původu, znamená sice spánek, ale od spánku se ve skutečnosti liší a to hodně. Obě minulé civilizace disponovaly náboženskými místy, kde se právě hypnóza využívala. V současném světě se tato metoda provádí během terapeutických schůzek, kdy hypnotyzér dosáhne změny vědomí klienta nejen řečí, ale také technikami, které jsou psychologického rázu. Co vlastně je hypnóza? Odborníci ji označují jako stav, který má možnost komunikovat s naší nevědomou myslí.

psychoterapie pomáhá

Jako nevědomou mysl, označují odborníci naši paměť, inteligenci, naši moudrost i naši tvořivost. Tato nevědomá mysl v našem těle řídí celou řadu procesů, jako je regenerace tkáně, oběh krve, ale také i naše dýchání. Nabízí se zde otázka, jakou funkci má naše vědomá mysl? Jedná se o mysl, která celý den je v činnosti a třídí informace. Naše mysl se dá přirovnat k počítači a její přeprogramování může být označena právě hypnóza, kdy se během jejího uplatňování mění schopnost rozlišování u klienta, a je možné klientovi vnuknout nějaké nové myšlenky. A výsledkem zde mohou být například nové vzorce jeho chování.

syndrom vyhoření

Každý z nás má svůj vlastní imunitní systém, naše mysl a naše tělo se navzájem chrání a spolupracují. Pokud máme zdravotní problémy, je zde možnost proces našeho ozdravování urychlit. Hypnoterapie Praha pomáhá klientům hypnoterapeutickými technikami a je zde zájem, aby byl výsledek u terapeutického sezení pozitivní. Co vlastně lze pomocí technik, které jsou psychologického rázu vyléčit? V čem nám mohou být užitečné hypnoterapeutické techniky? Mohou pomoci při řešení našich traumat z minulosti, z dětství, nebo vyřešit problémy s úmrtím nám blízké osoby, nebo těžký rozchod s partnerem, ale také může pomoci u bolestí, kdy lékaři její příčiny mnohdy neodhalí. Ale pomoc může být i v oblasti našich zlozvyků, odstranění špatných návyků, jako je například nadměrné pití alkoholických nápojů, nebo kouření.

Post Author: