Site LoaderPoužití krystalizovaného polysterenu je opravdu Å¡iroké. Z Äirého polystyrenu se vyrábí napÅ™. plexisklo, různé nástroje do zdravotnictví (různé zkumavky napÅ™.). Na Å™adu vÄ›cí ale není vhodný, protože se rozpouÅ¡tí již pÅ™i 70% a dochází k jeho deformacím. PS je velice levný, lehký, dobÅ™e se skladuje – může být jako pÄ›na nebo v pevném skupenství. Má velkou tvrdost, ale dobÅ™e se Å™eže a je kÅ™ehký. Pro tyto jeho dobré vlastnosti se ho vyrobí po celém svÄ›tÄ› miliardy tun roÄnÄ›, což ale může být v budoucnu docela problém, protože jeho likvidace není vůbec jednoduchá. PÅ™i jeho pálení vznikají toxické látky. V dneÅ¡ní dobÄ› si bez PS neumíme už svÄ›t ani pÅ™edstavit, protože úplnÄ› vÅ¡echno, co máme kolem sebe se vyrábí z plastů. V dneÅ¡ní dobÄ› už se zaÄaly vyrábÄ›t i ekologické plasty, které se dobÅ™e rozpouÅ¡tí – napÅ™. eko taÅ¡ky z obchodních domů, které se samy po Äase rozpadnou.

Post Author: